Skip to main content

அனைத்து கலை கலாசார பீட மாணவர்களுக்குமான அறிவித்தல்

அனைத்து கலை கலாசார பீட மாணவர்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ள Link ஊடாக கோரப்பட்டுள்ள தங்களது தகவல்களை  http://www.surveyshare.com/s/AYA9LDB பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு வேண்ணடப்படுகிறீர்கள்

 

திருமதி. மு. ச. ஜ. மும்தாஜ் சமீம்
பிரதி பதிவாளர்,
கலை கலாசார பீடம்,
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.
12.11.2021